Welcome! Log In Create A New Profile

Advanced

Lustrowany ks. Jan Pipka

Posted by harazd 
Lustrowany ks. Jan Pipka
August 29, 2013 12:26PM
Треба було пя’ть років щоб потвердити правду

В 2007 році Решовскі віддів ІПН видав знану нашим читачам книжку Януша Боровіеця, під наголовком «Криптонім Осьміорніца», в які закинув співпрацю зі спецслужбами ПРЛ о. Іванові Піпка. В часі підготовки книжки, автор натрафив в документах СБ на чотири псеудоними повязані з греко-католицькою церквою, один із них ТВ «Владика» (нр реєстру КС-7155). Автор не спраджаючи чи таким вспівпраціовником був о. Іван Піпка і на підставі реєсів СБ оскаржив його о вспівпрацю, подаючи до публичного відома у вишше згадані книжці, шо він є ТВ «Владика».
Отець Іван Піпка відкликався до Окружніого Суду в Кракові почуваючи себе покривдженим через неслушне оскарженя книжком Януша Боровіеця «Криптонім Осьміорніца» і піддався самолюстрацій.
На внесок Суду Прокуратура ІПН в Кракові провала чотурелітнє слідзтво, та переказала зібрані у спаві матеряли до Окружніого Суду.
На останніому засіданю Окружніого Суду в Кракові в травні 2013 року прокурор ІПН, ствердив перед Судом - „Oceniając zgromadzony w sprawie materiał dowodowy prokurator Biura Lustracyjnego w Krakowie wnosi o wydanie orzeczenia przyjmującego, że Jan Pipka złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne”.
Окружній Суд в Кракові переслухав також автора книжки який сказав що: - „ Jako autor książki cytowałem jedynie w formie przypisu materiały wytworzone przez SB, które dotyczyły lustrowanego Jana Pipki, nie oceniając samego faktu , czy J. Pipka pełnił rolę tajnego współpracownika SB”/
Суд переслухав також функційонера СБ Марка Островскіего який спорядив запис о ТВ «Владика» у реєстрах СБ, він сказав: -„Jan Pipka nie był tą osobą a dokonana rejestracja świadczy jedynie o tym , że SB interesowała się w tym okresie lustrowanym, czyniąc starania o podjęcie takiej współpracy”
Суд оцінючи всі джерела доводові, а також брак документів яки потверджали би факт піднятя співпраці зі спецслужбами ПРЛ – однозначно ствердив що о. Іван Піпка не був вспівпрацівником СБ і склав згідне з правдою освідченя люстраційне.
На початку серпня о Іван Піпка отримав писемне узасадніня вироку Окружніого Суду в Кракові. Сигнатура акт ІІІ К 378/12.
Треба було пя’ть років щоб очистити себе з болота яким «невинна книжка» обкинула отця Івана.

Олександр Маслей
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login